EYGELSHOVEN - De bestuursrechter van de rechtbank Limburg heeft geoordeeld dat het Calamiteitenfonds geen geldsom hoeft te betalen aan bewoners van een huis met ernstige mijnschade in Eygelshoven.

Aanleiding
De bewoners hebben een voorziening gevraagd uit de Schaderegeling ‘Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg’ vanwege schade aan hun woning. Zij eisen een volledige schadeloosstelling (van alle geleden en te lijden schade) van het Calamiteitenfonds.

Oordeel van de rechtbank
De rechtbank oordeelt dat dit niet door het Calamiteitenfonds gegeven hoeft te worden en op basis van de Schaderegeling ook niet gegeven kán worden. De Schaderegeling is immers alleen bedoeld voor het treffen van bouwkundige voorzieningen in schrijnende woonsituaties waarin veilige bewoning niet meer is gewaarborgd. Als eisers meer willen dan de vergoeding van kosten voor herhuisvesting die het Calamiteitenfonds met toepassing van de hardheidsclausule uit de Schaderegeling heeft toegekend, kunnen zij daarvoor niet bij het Calamiteitenfonds terecht omdat dit fonds nu eenmaal alleen maar verplicht is tot het treffen van bouwkundige voorzieningen zoals hiervoor beschreven.

De rechtbank beseft dat andere wegen voor eisers om volledige schadeloosstelling te verkrijgen zeker niet gemakkelijk zijn, maar dat maakt het bestreden besluit niet onjuist.