LIMBURG - Vanaf 6 juni is er op de sociale mediakanalen van de politie in Limburg een week lang aandacht voor zorg en veiligheid. Elke dag wordt er iets op instagram of facebook gepost over een bepaald item uit de portefeuille zorg en veiligheid, zoals cyberpesten, stalking, kinderporno, loverboys, personen met verward gedrag, valse meldingen en sexting/sextortion.

In onze samenleving gaat het met veel mensen goed. Wanneer het even tegen zit, is een actieve handeling vanuit de overheid of zorg vaak voldoende om mensen weer op eigen benen te laten staan of op het rechte pad te brengen. Er is echter ook een groep mensen die op meerdere aspecten in het leven in de knel komen. Deze veelal kwetsbare mensen met multiproblematiek komen veel met de politie in aanraking, zowel als slachtoffer als verdachte.

Danny Frijters, sectorhoofd Dienst Regionale Recherche Limburg, geeft aan: ‘Als politie willen we samen met partners herhaald slachtoffer- en daderschap en acute meldingen zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer er wel contact met de politie is, is het zaak dat wordt ingezet op een professionele reactie, ingegeven door onze kernwaarden beschermen, begrenzen en bekrachtigen. De rol van de politie is dan vooral het herstellen van de(fysieke) veiligheid en het onderzoeken van (vermoedens van) strafbare feiten.’

Anita Eberson, portefeuillehouder zorg en veiligheid politie Limburg, voegt daar aan toe: ‘Zorg en veiligheid is een issue dat we zeer serieus oppakken binnen onze organisatie. Elk basisteam heeft aanspreekpunten op dit item, collega’s die helemaal thuis zijn in de genoemde materies. Met de uitingen op sociale media een week lang willen we de mensen laten zien wat wij als politie kunnen doen in de vaak complexe vraagstukken. Informatie die zowel voor slachtoffers als familie en vrienden van slachtoffers belangrijk is om te weten.’

Meer weten over de issues in zorg en veiligheid bij de politie? Kijk op www.politie.nl of www.vraaghetdepolitie.nl

Volg politie Limburg via Facebook, www.facebook.com/politieeenheidlimburg
Volg politie Limburg via Instagram, www.instagram.com/politie_eenheid_limburg
Volg politie Limburg via Twitter, www.twitter.com/pol_limburg