WEERT - Op donderdag 10 augustus 2023 vond in Weert een ongeluk plaats waarbij een fietser is overleden na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de personenauto blijkt een militair te zijn. Volgens de Koninklijke Marechaussee was de man onder invloed toen hij het ongeluk veroorzaakte. Kort daarop kwam het nieuws naar buiten dat deze militair een week eerder was opgepakt op verdenking van het mishandelen en gijzelen van een vrouw. Op 8 augustus is de militair daarom voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland.


De beslissing van de rechter-commissaris was dat hij verdachte blijft en onder bepaalde voorwaarden zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten. Op 11 augustus 2023 bracht de Koninklijke Marechaussee het nieuws naar buiten dat het ongeluk in Weert was veroorzaakt door een militair. Niet veel later bevestigde het Openbaar Ministerie dat deze militair dezelfde verdachte is die een week eerder was opgepakt op verdenking van het mishandelen en gijzelen van een vrouw.

Wat doet een rechter-commissaris?

In Nederland geldt het uitgangspunt dat een verdachte zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten. De rechter-commissaris beoordeelt of een verdachte na zijn aanhouding en inverzekeringstelling langer in voorlopige hechtenis moet blijven. De rechter-commissaris kijkt daarbij onder andere naar de aard en de ernst van de verdenking, het onderzoeksbelang, vluchtgevaar en de kans op herhaling. Als een schorsing van de voorlopige hechtenis aan de orde is, weegt de rechter-commissaris het persoonlijke belang van de verdachte af tegen het strafvorderlijk/maatschappelijk belang. De rechter-commissaris heeft besloten dat de militair zijn strafzaak onder voorwaarden in vrijheid mocht afwachten. De voorgeleiding bij de rechter-commissaris is niet openbaar. Over de precieze afweging en motivering van de beslissing van de rechter-commissaris in deze zaak doet de rechtbank verder geen mededelingen.

Vervolg

Het lijkt erop dat de militair de schorsingsvoorwaarden heeft geschonden en een nieuw strafbaar feit heeft gepleegd. De officier van justitie heeft een vordering ingediend om de schorsingsvoorwaarden op te heffen en de militair vast te zetten. De rechter-commissaris in Arnhem beslist op 14 augustus 2023 over deze vordering.

Waarom was de voorgeleiding bij de rechtbank Gelderland?

Een Nederlandse militair die zich, waar ook ter wereld, misdraagt, staat terecht bij de militaire kamer van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Daarbij gaat het om personen die nog militair zijn of personen die gedurende het strafbare feit militair waren. De rechtbank Gelderland heeft een militaire kantonrechter, een militaire politierechter en een meervoudige militaire kamer.