NEDERLAND - Opgevoerde fatbikes zorgen op steeds meer plekken voor onveiligheid in het verkeer. Verschillende partijen hebben de afgelopen maanden aan de bel getrokken en de minister gevraagd maatregelen te nemen om de risico’s te beperken die worden veroorzaakt door de vaak jonge bestuurders. Maar nu het aantal opgevoerde fatbikes snel toeneemt, evenals het aantal ongelukken met vaak jonge slachtoffers, en landelijke maatregelen tot nu toe uitblijven, bundelen zij hun krachten door samen een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Hierin vragen ze om een verbod op de verkoop van opgevoerde fatbikes, een onderzoek naar de invoering van een minimumleeftijd en het snel uitvoeren van een landelijke campagne om ouders en kinderen op de gevaren te wijzen.


Brede coalitie van gemeenten tot artsen

Een coalitie van bijna vijftig grote- en kleine gemeenten verspreid over heel Nederland, de Fietsersbond, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, VeiligheidNL en Artsen Voor Veilig Fietsen stellen dat de verkeersveiligheid niet langer kan wachten. Uit recente cijfers van VeiligheidNL blijkt dat het in meer dan de helft van de slachtoffers van ongelukken met fatbikes gaat om kinderen tussen de 10 en 14 jaar en dat een kwart met hersenletsel op de spoedeisende hulp belandt. Deze cijfers maken duidelijk dat er snel maatregelen moeten komen om kinderen en alle medeweggebruikers te beschermen.

Meer maatregelen nodig

Het eerder door minister Harbers gepresenteerde aanvalsplan om de problemen met opgevoerde fatbikes te bestrijden is een goede eerste stap, maar nog niet ver genoeg. Alleen het verbieden van opvoersetjes zorgt er niet voor dat er geen opgevoerde fatbikes meer verkocht kunnen worden. Daarnaast is het van groot belang om een minumum leeftijd te onderzoeken, omdat jonge kinderen de gevaren van met 40 tot 50 kilometer per uur over straat rijden nog niet kunnen inschatten. Daarnaast kunnen de financiële gevolgen voor hun ouders groot zijn, omdat berijders van een opgevoerde fatbike onverzekerd zijn en daardoor kunnen opdraaien voor de ziekenhuiskosten en een schadevergoeding als ze iemand aanrijden.

De oproep dient voor de Kamerleden ook als input voor het schriftelijke debat over verkeersveiligheid dat deze week plaatsvindt in de Kamer, waarna zij de mogelijkheid hebben om via moties het (nieuwe) kabinet te verzoeken om het aanvalsplan van minister Harbers aan te scherpen.