ROERMOND - In het kader van Koningsdag 2022 heeft burgemeester Rianne Donders – de Leest op dinsdag 26 april 11 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.


De heer Henk Aelmans (60 jaar) uit Roermond
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Aelmans werd in 2005 bestuurslid bij de Stichting Nationaal Indië Monument 1945 - 1962. Als veiligheidsofficier zorgt de heer Aelmans ervoor dat de planning en uitvoering van de jaarlijkse Indië-herdenking en andere herdenkingen in het Herdenkingspark Roermond veilig en vlekkeloos verlopen. Ook is hij penningmeester bij de Stichting Vrienden van het Monument. Hij is lid en sinds 2018 bestuurslid van de Schietvereniging De Leuker in Swalmen. Eerst als secretaris en nu als penningmeester. Ook is hij bij deze schietvereniging veiligheids- en baancommissaris. In 2018 is hij toegetreden tot het bestuur van H.O.G. Limburg, chapter Netherlands (Harley-Davidson Owners Groep) waar hij verantwoordelijk is voor het promoten van het lidmaatschap en het informeren van de leden over de activiteiten.

Mevrouw Annemie Houben-Janssen (77 jaar) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Houben-Janssen is een actieve vrijwilliger bij de pastorale eenheid Kapel in 't Zand. Vanaf 1994 is zij betrokken bij het leggen van het bloemtapijt in het Kruiswegpark. Ook verzorgt ze samen met andere vrijwilligers een lunch voor alleenstaanden via het Lunchpunt in de Kapel en ze onderhoudt het kapelletje op de Kapellerlaan. Bij de fanfare O.L. Vrouw in 't Zand maakt ze al ruim twintig jaar deel uit van de werkgroep ‘ hendjes vanne Famfaar’. In 2001 sloot mevrouw Houben-Janssen zich aan bij Kerst-in, een organisatie die op tweede kerstdag een kerstontbijt en – lunch verzorgt voor ouderen, daklozen en mensen met een beperking. Sinds 2007 is ze vrijwilliger bij de Vincentiusvereniging in Roermond.

De heer Gerben Huberts (62) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1981 is de heer Huberts actief op verschillende terreinen binnen de Protestantse Gemeente Roermond. Tussen 1981 en 1993 gaf hij leiding aan de Jongerenkerk. In de periode 1994-2009 was de heer Huberts lid en tien jaar voorzitter van de werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Hij zette zich in voor het opzetten van een kindertehuis met een klein ziekenhuis en een boerderij voor kinderen met een lichamelijke beperking in India. Al ruim 15 jaar zet de heer Huberts zich in voor nieuwkomers en vluchtelingen in het AZC in Baexem. Hij ondersteunt asielzoekers in hun contacten met advocaten en de IND, biedt praktische hulp en bemiddelt daar waar dat nodig is. Ook zoekt hij taalmaatjes voor de vluchtelingen en zorgt hij dat ze vrijwilligerswerk kunnen doen.

De heer Wim Janssen (75) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1969 was de heer Janssen betrokken bij de oprichting van de Jonge Kerk in Roermond. In de beginjaren heeft hij, en later tussen 2005-2020, de functie van voorzitter vervuld. Niet alleen binnen de Jonge Kerk is de heer Janssen actief, sinds 2013 is hij ook vrijwilliger bij de Stichting ‘Educatie achter buitenlandse tralies’. Deze vrijwilligersorganisatie verzorgt onderwijs aan Nederlanders die in het buitenland in een gevangenis zitten. De heer Janssen is bij deze organisatie bestuurslid/penningmeester en hij staat de directeur met raad en daad bij op het gebied van beleidsontwikkeling. In 2016 werd hij vrijwilliger bij de Roermondse Zwemvereniging R.Z. Hij is trainer en coördinator van de seniorengroep en vaste deelnemer van de EHBO-groep binnen deze vereniging.

De heer Harrie Kellenaers (67) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De Stichting Bewonersgroep Kitskensberg is een actieve stichting die de belangen van de bewoners in deze wijk behartigt. De heer Kellenaers is één van die vrijwilligers die zich op verschillende manieren inzet voor zijn wijk. Als bestuurslid is hij een ‘manusje-van-alles’. Zo is de heer Kellenaers secretaris en penningmeester, maar ook organisator van diverse activiteiten. Hij heeft zich ingezet om een AED in de wijk te krijgen. Voor de verbetering van de leefbaarheid was hij betrokken bij de verhoging van de geluidsschermen langs de huidige N570. Hij beheert de website en is coördinator van de Buurtpreventie groep op WhatsApp.

Mevrouw Wilma Bovée-Koopmans (71) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Bovée-Koopmans is al tientallen jaren mantelzorger. Een zware taak die ze met veel liefde uitoefent. Daarnaast heeft ze nog tijd om vrijwilligerswerk te doen voor diverse verenigingen en de parochie. Bij de parochie Heilige Lambertus te Swalmen verzorgt ze gedurende enkele uren per week de administratie. Ze is jarenlang actief lid geweest van de voorbereidingsgroep voor de Eerste Communie, de gezinsmissen en de kindernevendiensten binnen deze parochie.
Dat ze administratief haar zaken goed op orde heeft en goed kan organiseren laat zij ook nu nog zien als bestuurslid bij de Stichting Gemeenschapshuis de Robijn, de Seniorenvereniging Swalmen en de Swalmer Vrouwen Vereniging.

De heer Joep Kremers (84) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kremers verzorgt al ruim 30 jaar het onderhoud van het kerkhof aan de Elmpterbaan in Boukoul. Het kerkbestuur, de omwonenden en de bezoekers van het kerkhof zijn hem daar zeer dankbaar voor. Hij is een bekend gezicht op het kerkhof, maakt altijd tijd voor een praatje en hij heeft een woord van troost voor degenen die hun dierbaren zijn verloren. Hij heeft de looppaden eigenhandig rollator vriendelijk gemaakt. De heer Kremers verricht zijn vrijwilligerswerkzaamheden nog steeds met veel plezier en toewijding.

Mevrouw Salada Ali Malin (63) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Salada Ali Malin is sinds 2006 vrijwilliger bij Maximina. Ze is gastvrouw en helpt mee in de wereldkeuken. De wereldkeuken is bedoeld voor buurtbewoners om te koken, te eten, maar vooral om met elkaar samen te zijn en van elkaar te leren. Ze is een ambassadeur van en voor Maximina.
Sinds 2007 is zij voorzitter van de Stichting Iftiin. Deze stichting zet zich voor het behartigen van de belangen en de emancipatie van vrouwen met een Oost-Afrikaanse migratieachtergrond. Ze helpt vrouwen in de maatschappij te integreren en zelfstandig te worden. Daarnaast adviseert zij deze groep vrouwen over onderwerpen binnen het sociaal domein.
In 2009 heeft mevrouw Salada Ali Malin zich ingezet als vertaler voor Somalische vluchtelingen in het AZC in Baexem. Ze weet uit eigen ervaring hoe het is om als vluchteling in een vreemd land te komen.

De heer Toon Slijpen (74 jaar) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1959 werd de heer Slijpen lid van scouting Sint Joris Leeuwen. Hier was hij tussen 2005 en 2018 ook bestuurlijk actief, als voorzitter van het verenigingsbestuur en het stichtingsbestuur. Tot op de dag van vandaag heeft de heer Slijpen nog een adviserende rol bij deze scoutinggroep.
De heer Slijpen werd in 2004 benoemd tot voorzitter van de Hollandse Kropper Club. De Hollandse kropper is een sierduif. Na tien jaar voorzitterschap, waarin op grootse wijze het 100-jarig jubileum werd gevierd, is hij in 2014 afgetreden.
In 2007 werd hij voorzitter van ‘De Leeuwer Cantorij”. Hij heeft zich ingezet voor de transitie van dit, in oorsprong, kerkkoor naar een wereldlijk (profaan) koor. Van februari 2013 tot maart 2017 was hij voorzitter van de WMO-raad Roermond, waarvan hij sinds december 2008 lid was. Als voorzitter had hij een verbindende functie en was hij goed in staat om het belang van de inwoners in het gemeentelijk beleid voorop te zetten. De heer Slijpen is lid van de klankbordgroep van het Dorpscomité Leeuwen en lid van de steunfractie van het CDA in Roermond.

De heer Chris Trines (59 jaar) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al ruim 40 jaar is de heer Trines actief als vrijwilliger. Rode draad in al zijn activiteiten is het promoten van de Limburgse muziek, het dialect en de volkscultuur. Dit doet hij al jarenlang door het maken en presenteren van radio- en tv-programma’s voor lokale en regionale zenders.
Hij begon in 1978 bij de Ziekenhuisomroep in Roermond. Vele jaren was hij het gezicht en de samensteller van "Gaer Gedaon", een radio en tv-programma waarin Limburgse artiesten hun muziek konden presenteren. In samenwerking met Veldeke Remunj heeft hij het programma "Platjetoe" gemaakt met als doelstelling de Limburgse taal en spelling dichter bij de mensen te brengen. Dat is hem bijzonder goed gelukt. Ook is hij samensteller en presentator van andere bekende programma’s, zoals ‘De Rode Loper’, Kump Good’ en ‘Hotel Christoffel’.
De heer Trines heeft daarnaast diverse benefietacties georganiseerd ter ondersteuning van goede doelen.

De heer Helmut Frenken (58) uit Roermond
Lid in de orde van Oranje-Nassau

In 1986 werd de heer Helmut Frenken tot prins uitgeroepen van Vastelaovesvereiniging “De Kaketoes”, in de Roermondse wijk Kapel in ’t Zand. In 1987 werd hij bestuurslid bij deze vereniging, in 2003 vice-voorzitter en in 2006 werd hij tot voorzitter benoemd. Dit jaar neemt hij afscheid.
De heer Frenken is ook actief als vrijwilliger bij de Fanfare Onze Lieve Vrouw in 't Zand. Daar verleent hij hand- en spandiensten en is hij medeorganisator van diverse evenementen. Ook bij de pastorale eenheid Kapel in ‘t Zand, waar hij in zijn jeugdjaren misdienaar was, helpt hij als er een beroep op hem wordt gedaan. En hij staat altijd klaar om mee te denken en de handen uit de mouwen te steken voor de Stichting Wijkfeesten Kapel in ’t Zand. Al vele jaren zet hij zich op een waardevolle wijze in voor de gemeenschap in de wijk Kapel in ’t Zand.