ROERMOND - Op maandag 26 april 2021 heeft burgemeester Rianne Donders – de Leest onderstaande Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. De burgemeester bezocht de gedecoreerden thuis, waarbij de Koninklijke Onderscheidingen volgens de coronamaatregelen werden uitgereikt.


De heer Joan Vemer (83) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Vemer is vanaf het jaar 2000 vrijwilliger bij het Multi Functioneel Centrum ’t Paradies. Hij bemenst de receptie, fungeert als notulist en verricht hand-en-spandiensten. Ook in het verzorgingstehuis RC Godshuis, in de binnenstad van Roermond, is hij actief. Hij ondersteunt eenzame bewoners, verricht administratieve taken en hij onderhoudt de rolstoelen en rollators.
Bij de Stichting Limburgse Veteranendag is zijn voornaamste taak het opvangen en begeleiden van de muziekkorpsen en het regelen van de logistiek van het muzikale gedeelte van de jaarlijkse Limburgse Veteranendag in Roermond.
Van 1996 tot december 2017 was de heer Vemer ook nog vrijwilliger bij het Service Gilde Roermond, waarvan enkele jaren als voorzitter en vanaf 2007 als secretaris.

Mevrouw Fatima Khalil (60 jaar) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Khalil is vanaf 2002 vrijwilliger bij de Stichting Moedercentrum Maximina in de wijk Donderberg. Zij begon haar vrijwilligerswerkzaamheden in de keuken van Maximina. De keuken is bedoeld voor buurtbewoners om te koken, te eten maar vooral om met elkaar samen te zijn en van elkaar te leren. Daarna maakte mevrouw Khalil de overstap naar de tweedehands kledingwinkel, het huidige Maximina Mode. Als clusterleidster mode geeft zij drie dagen per week leiding aan zeven vrijwilligers. Ze beheerst de Nederlandse taal zeer goed en is dan ook een vraagbaak voor de Koerdische bezoekers. De missie van Maximina ‘Ontmoeten, Ontspannen en Ontwikkelen’, weet mevrouw Khalil op een voortreffelijke wijze uit te dragen. Ze is een voorbeeld voor velen, een rolmodel die zelf heeft laten zien hoe je kansen kunt benutten in onze samenleving.

Mevrouw Els Peerboom (67) uit Herten
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Peerboom zet zich al ruim twintig jaar in voor de gemeenschap. Toen zij in het jaar 2000 lid werd van het Dameskoor Hertens Maasgalm, heeft zij al snel de functie van penningmeester op zich genomen. Daar zorgt mevrouw Peerboom niet alleen dat de financiën op orde zijn, maar helpt ze ook mee bij andere activiteiten.
Ook bij 't Remunjse Reuzegilde begon mevrouw Peerboom als lid maar al snel werd zij secretaris van dit Gilde. Sinds 2018 zet mevrouw Peerboom zich ook in als gastvrouw bij de Boodschappen PlusBus. Ze helpt ouderen bij het instappen en begeleidt hen bij het doen van boodschappen en leuke uitstapjes. Deze vrijwilligersdienst zorgt ervoor dat ouderen uit hun isolement geraken.

De heer Herm Geraedts (72) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Geraedts is al achtentwintig jaar actief in het verenigingsleven van Swalmen. In 1993 was hij medeoprichter van de politieke partij Demokraten Swalmen en daar is hij tot op heden actief lid van.
In 1994 trad de heer Geraedts toe tot het bestuur van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen. Hij is actief in het mede organiseren van fietstochten, het opzetten van een groep van gidsen en hij neemt deel aan het Roermonds Natuur- en Milieuoverleg. Zijn inzet kenmerkt zich door een grote betrokkenheid voor natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie. En hij heeft veel belangstelling voor de streekcultuur en het Swalmer dialect. En dat komt goed van pas bij de Stichting Zjwamer Revu, waarvan hij voorzitter is. Ook is hij lid geweest van het Zjwamer Optochtcomité. In de zomermaanden is hij als vrijwilliger actief in het Zwembad de Bosberg in Swalmen. Vanaf het eerste begin in 2013 is de heer Geraedts lid van de Dorpsraad Swalmen en maakt hij deel uit van de werkgroep Leef-omgeving.

De heer Jan Impelmans (73) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Impelmans is in 2004 begonnen als penningmeester bij de Stichting Gemeenschapshuizen Swalmen. Mede door zijn kennis en inzet is deze stichting volledig toegerust op haar taken. Door een uitstekend financieel beheer was de stichting in staat om grote investeringen te doen, zoals de aanleg van LED-verlichting en het plaatsen en exploiteren van meer dan vierhonderd zonnepanelen.
Vanaf 2011 verzorgt de heer Impelmans de kwartaalrapportages en de jaarrekening van het Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ in Swalmen. In 2012 werd hij penningmeester bij de Stichting Wijk Accommodaties Roermond (SWAR). Hier bewaakt hij de inkomsten en uitgaven, maakt hij de begroting en stelt hij samen met de accountant de jaarrekening op. Hij zet zich ook regelmatig in als verkeersregelaar bij onder meer het Kindervakantiewerk in Swalmen, de Keramiekmarkt in Swalmen en de Cityrun Roermond.

De heer René Frencken (71) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Frencken is al vanaf 1976 actief als vrijwilliger voor diverse organisaties. Hij is onder meer vrijwilliger bij de Stichting Jonge Kerk Roermond waar hij al meer dan dertig jaar de maandelijkse wandelingen organiseert. Hij is vanaf 2005 bestuurslid van de Stichting ‘Tussen Roer en IJzeren Rijn’. De heer Frencken heeft veel historische kennis over Roermond-Zuid. Voor de stichting verzorgt hij wandelingen en fietstochten en draagt hij bij aan het promoten van dit gebied. Zijn kennis en een omvangrijk archief kan hij goed gebruiken bij de ‘Werkgroep Promotie Roermondse Veld’. Bij deze werkgroep is de heer Frencken vanaf 2009 verbonden als secretaris en als gids. Ook werkt hij mee aan het samenstellen van exposities en het schrijven van publicaties. Naast deze activiteiten is de heer Frencken ook nog collectant voor verschillende goede doelen zoals het Longfonds, het Koningin Wilhelminafonds, de Nederlandse Brandwonden Stichting en tot en met 2020 voor het Reuma Nederland.

De heer Wim Poulussen (71) uit Herten
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Poulussen begon in 1975 als vrijwilliger bij het Hertens Mannenkoor als secretaris en penningmeester. In 1991 richtte hij het ensemble Rondomtis op, een klein mannenkoor dat tot 2002 heeft bestaan. Tot de herindeling van de voormalige gemeente Herten met de gemeente Roermond op 1 januari 1991 was hij secretaris van Buurt Belangen Ool. Eind 1990 werd het Comité Heerlijkheid Herten door de heer Poulussen opgericht met als doel het initiëren en organiseren van activiteiten voor de gemeenschap in Herten. Dit comité heeft tot 2020 bestaan. In al die jaren zijn er veel activiteiten georganiseerd die voor verbinding in de Hertense gemeenschap hebben gezorgd. De heer Poulussen is de inspirator en voorganger geweest van het Comité Heerlijkheid Herten. Ook was hij voorzitter van het Open Overleg Herten, dat later overging in de Wijkraad Herten. Verder is hij onder meer betrokken geweest bij het comité Hertense Kermis en het comité Kinderfeesten Herten.

Mevrouw Claska Mulder- van der Vegte (68) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Mulder-van der Vegte werd in april 2000 voorzitter van het Toonkunstkoor Roermond. Zij is verantwoordelijk voor vergaderingen, de organisatie van de concerten en het onderhouden van de externe contacten. De scholing van de koorleden, het ‘wel en wee’ van de leden en het werven van nieuwe leden heeft voortdurend haar aandacht. Ook voor de Protestantse Gemeente Roermond is zij een graag geziene vrijwilliger. Zij is contactpersoon voor een aantal gemeenteleden in Swalmen en bezoekt de leden met enige regelmaat. Op dinsdagmiddag is zij gastvrouw bij de Open Kerk van de Protestantse Gemeente. Sinds 2017 is mevrouw Mulder – van der Vegte een trouwe en gemotiveerde vrijwilliger bij Zorgboerderij De Middelhof in Swalmen. Daar begeleidt zij een dagdeel per week ouderen met een lichamelijke beperking, mensen met een psychische of psychiatrische achtergrond en ouderen met dementie.