ROERMOND - Roermond en Vastelaovend zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het college van B&W ziet het als een volksfeest en als belangrijk cultureel erfgoed voor de stad. Het college vindt het ook belangrijk dat Vastelaovend op een spontane en veilige manier gevierd kan worden. Om een goede balans te bereiken tussen levendigheid en leefbaarheid wordt bestuurlijk gekoerst op een breed gedragen visie in 2025. Het jaar 2024 is een overgangsjaar.


De gemeente Roermond heeft na meerdere gesprekken en in goed overleg met de horecaexploitanten op 12 januari 2024 afspraken gemaakt over Vastelaovend 2024. De afspraken gaan over het toelaten van buitenbars, geluid, inzet van beveiligers en verkeersregelaars en we hebben als uitgangspunt genomen dat er altijd een calamiteitenroute beschikbaar moet zijn voor de hulpdiensten.

Hieronder leest u de maatregelen op hoofdlijnen.

Verkeer Stationsplein en Roerkade

  • Vanaf dinsdag 6 februari tot zondagmiddag 11 februari tot 17:00 uur is het Stationsplein afgesloten voor verkeer vanwege de Sjole- en Sjtasiefestasie en de op- en afbouw daarvan.
  • De Roerkade is op vrijdag tot 19:00 uur geopend voor verkeer in beide richtingen. Daarna wordt de weg afgesloten voor verkeer en is er een omleidingsroute ingesteld.
  • Zaterdag, tussen 07:00 en 19:00 uur wordt de Roerkade weer voor het verkeer opengesteld. Na 19:00 uur zal de Roerkade dicht blijven voor het verkeer tot woensdag 14 februari 2024, 12:00 uur.
  • Tijdens en bij de afsluitingen worden er verkeersregelaars ingezet.

Vanwege het evenement Sjole- en Sjtasiefestasie loopt de calamiteitenroute op vrijdag over de Roerkade. Vanaf zaterdag 20:00 uur loopt de calamiteitenroute over het Stationsplein. De doorgang voor de hulpdiensten moet te allen tijde worden gegarandeerd ten behoeve van de veiligheid van de inwoners van onze stad en voor de dorpen van andere gemeenten in de directe omgeving van Roermond. Om te voorkomen dat er mensen op de calamiteitenroute gaan lopen, worden er langs deze route hekken geplaatst.

Buitenbars, verkeersregelaars en zwerfafval

  • Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan voor horecagelegenheden om tijdens de Vastelaovend buitenbars te plaatsen op een terras met vergunning, tussen 12:00 uur en 01:00 uur.
  • Vanaf dit jaar geldt de landelijke verplichting te werken met duurzame recyclebare drinkbekers. Er is al een mooie stap gezet om in lijn met deze wetgeving afspraken te maken met de horeca. Dit zal hopelijk leiden tot aanzienlijk minder zwerfafval. Om te voorkomen dat afval in de Roer terecht komt, wordt er een net gespannen tegen de railing op de Roerkade.
  • Het plaatsen van buitenbars en muziekboxen op terrassen is toegestaan onder specifieke voorwaarden. Na 23:00 uur is het niet meer toegestaan de geluidsbox in werking te hebben.
  • Verkeersregelaars worden ook ingezet bij de Grote carnavalsoptocht op maandag en het Bacchusdrieve op dinsdag.