ROERMOND - De gemeente Roermond en de Provincie Limburg zijn tot een akkoord gekomen over een verdeling van het tekort voor de revitalisatie van theater De Oranjerie in Roermond. Nu kan de lang gewenste en noodzakelijke revitalisatie van het theater van start gaan.


Update noodzakelijk

Theater De Oranjerie is 45 jaar oud en aan een update toe. Zo voldoet het gebouw niet meer aan de klimaateisen en op het gebied van theater technische installaties en digitalisering is een inhaalslag nodig om weer te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd.

Samenwerkingsagenda

In december 2020 hadden de gemeente Roermond en de Provincie Limburg reeds afspraken gemaakt op basis van de Samenwerkingsagenda die de Provincie en de gemeente in het licht van het kader Kwaliteit Limburgse Centra hadden afgesloten. In deze Samenwerkingsagenda staat het versneld realiseren van woningen voorop, maar zijn er eveneens afspraken over de revitalisatie van De Oranjerie in Roermond in opgenomen.

Financieel tekort

Het besluit om theater De Oranjerie nieuw leven in te blazen werd al eerder genomen. Echter, door vertragingen, de coronacrisis en forse prijsstijgingen in de bouwsector is de totale begroting van de revitalisatie opgelopen tot € 9,7 miljoen, waarbij een financieel tekort van € 1,1 miljoen is ontstaan. Theater De Oranjerie heeft daarom in december 2021 een beroep gedaan op zowel de gemeentelijke als de provinciale politiek. Dat leidde tot een motie in Provinciale Staten om aanvullend financieel bij te dragen, sámen met de gemeente Roermond en De Oranjerie.

Verdeling extra financiering

De samenwerkende partijen zijn tot de volgende verdeelsleutel gekomen om het gat te dichten: de Provincie geeft een extra bijdrage van € 585.000, het theater en de gemeente dragen ieder € 257.500 bij. De gemeenteraad moet op 17 februari a.s. wel nog akkoord gaan met deze extra gemeentelijke bijdrage.

Straks weer van deze tijd én duurzaam

Gedeputeerde Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw) is tevreden met dit resultaat: “De gemeente Roermond heeft grote stappen gezet in de woonopgave van de samenwerkingsagenda en dat betekent dat De Oranjerie nu aan de slag kan gaan. Roermond, maar eigenlijk heel Limburg mag zich gelukkig prijzen met deze voorziening, die straks weer helemaal toekomstbestendig én duurzaam is”.

Weer jarenlang plezier

Wethouder Pleyte (Cultuur) van de gemeente Roermond vult aan: “Het is een intensief traject geweest, maar het resultaat mag er zijn. Na de revitalisatie heeft Roermond weer een theater dat voldoet aan de eisen van deze tijd en waar inwoners, bezoekers en (amateur)gezelschappen weer jarenlang plezier aan beleven.”

Opgelucht en dankbaar

Dhr. Rob Polman, directeur Theaterhotel De Oranjerie, is blij met de voorgenomen extra financiering door gemeente en provincie: “Het is lange tijd erg spannend geweest, we zijn dan ook opgelucht en dankbaar voor deze extra bijdragen”.

Als de gemeenteraad van Roermond op 17 februari instemt, is het revitalisatieplan van Theater De Oranjerie financieel gedekt en kan het theater binnen enkele maanden starten met de uitvoering. Daarna kan De Oranjerie weer voorzien in een breed en kwalitatief aanbod van podiumkunsten en amateurkunstverenigingen en maatschappelijke initiatieven ondersteunen.