ROERMOND - Wapenbezit neemt de laatste jaren vooral onder de jeugd en jongvolwassenen toe. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van het dragen van een steekwapen of denken dat ze het nodig hebben om zich te verdedigen. Dit is echter erg gevaarlijk en de kans op een strafblad is aanwezig.

Inleverpunten
Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM organiseren van 11 tot en met 17 oktober een landelijke inleveractie. Gemeente Roermond doet hieraan mee. Vooral jongeren worden aangemoedigd om hun steekwapen(s) in te leveren. Volwassenen zijn natuurlijk evengoed welkom. Geïnteresseerden kunnen terecht bij het politiebureau aan de Andersonweg 50 in Roermond. Het inleveren gebeurt anoniem en dus zonder risico om bestraft te worden.. Bij de inleverton op het bureau ligt een leuke gadget voor iedereen die zijn steekwapen ingeleverd heeft. De grootste beloning is natuurlijk dat we ons steentje bijdragen aan een veiligere samenleving.

Bewustwording risico’s wapens
De gemeente roept ook iedereen in de sociale omgeving van jongeren op om de risico’s van wapenbezit met hen te bespreken. Dat kan de school zijn, het jongerenwerk, maar ook de ouders kunnen hierover een gesprek aangaan met hun kind. Handvatten om dit gesprek aan te gaan zijn via onderstaande link te vinden:

Bekijk de gespreksleidraad voor ouders.