ROERMOND - Het college van B en W presenteert de begroting voor 2022. De gemeentelijke (programma)begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad, met de bijbehorende kosten. De gemeenteraad stelt ieder jaar deze begroting vast. De begroting heeft een omvang van ruim € 200 miljoen.

Op 10 november behandelt de gemeenteraad de begroting.