ROERMOND - Op zaterdag 10 juli ontving de heer Har Geelen uit Roermond een Koninklijke Onderscheiding. Omdat zijn vrijwilligersactiviteiten voor het grootste gedeelte plaatsvinden in de gemeente Roerdalen werd de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Roerdalen, mevrouw Monique de Boer-Beerta. Dit gebeurde tijdens het Muzikaal Trioconcert in Montfort.


De heer Geelen is sinds zijn 11de jaar actief lid van Koninklijk Erkend Fluit- en Tamboerkorps Excelsior in Montfort. Hij is in 1987 bestuurslid geworden van deze vereniging. Sinds 1992 is hij penning-meester. De heer Geelen bezoekt vergaderingen van de gezamenlijke muziekverenigingen in de gemeente Roerdalen en vertegenwoordigt Excelsior bij recepties van leden en van andere verenigingen bij jubilea en kampioenschappen.

Verder zet de heer Geelen zich al jaren in voor het behoud van de tamboermuziek, ook op bestuurlijk niveau. In 1997 werd hij bestuurslid bij het district Roermond van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, een overkoepelde organisatie en belangenbehartiger voor onder meer tamboer-, fluit-, klaroen- en jachthoornkorpsen en drumfanfares. Hij was betrokken bij de organisatie van de regionale solistenwedstrijden, provinciale kampioenschappen, mars- en muziekwedstrijden en podiumconcoursen. Bij zijn afscheid van het districtsbestuur in 2013 werd de heer Geelen vanwege zijn grote inzet voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen benoemd tot erelid van deze bond.

Ook bij andere verenigingen, zoals Schutterij Sint Martinus uit Asenray en Joekskapel 'Loester Good' uit Montfort, was hij een gewaardeerd lid.