ROERMOND - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2021 besloten onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan de woningbouwontwikkeling Ruimte voor Ruimte Asenray. De locatie bevindt zich aan de oostelijke zijde van Asenray, in het landelijk gebied tussen de Maalbroek en de Duiperweg. Voor deze locatie is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt dat voorziet in de realisatie van ca. 30 woningen.


In de stedenbouwkundige opzet voor de nieuwe woonbuurt staat wonen in het landschap centraal. Het stedenbouwkundig plan is nog niet definitief: De ontwikkellaar moet van het college de omgeving bij de verdere uitwerking van de plannen betrekken. De ontwikkelaar (Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer BV) heeft al een gesprek gevoerd over de planontwikkeling met enkele vertegenwoordigers van het Comité van Samenwerking van Asenray. Verdere inbreng moet nog in de omgeving opgehaald worden.

Wethouder Waajen (economie): “ Roermond is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en dat merken we. Het is daarom ook belangrijk dat er voldoende huizen worden gebouwd. Vanaf 2018 hebben we 750 huizen gebouwd en ieder jaar worden dat er 250 meer. Dit plan in Asenray biedt kansen voor nieuwe woningzoekenden”.

Ruimte voor Ruimte
De Provinciale Ruimte voor Ruimte-regeling bestaat sinds 2001. Doel is de steeds groter wordende milieuproblematiek als gevolg van de intensieve veehouderij terug te dringen en de kwaliteit van het Limburgse buitengebied te verbeteren. Dit wordt onder andere bereikt door agrarische bebouwing te slopen. Deze sloop wordt gefinancierd door de verkoop van nieuwe woningbouwkavels. In de ‘Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra’ zijn afspraken gemaakt over de Ruimte voor Ruimte woningen die nog in Roermond gebouwd gaan worden.

Uiteindelijk zal voor de nieuwe woonbuurt ook een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld.