ROERMOND - Nederland is koploper papierrecycling. In de afgelopen jaren is ons oud papier steeds meer vervuild geraakt. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Papier Recycling Nederland is uitgevoerd. Om een circulaire economie te realiseren moet de vervuiling zoveel mogelijk stoppen. U kunt hier ook uw steentje aan bijdragen door een juiste overweging te maken welke producten wel en niet bij het oud papier mogen. De nieuwe scheidingswijzer helpt u om hierin de juiste afweging te maken, hetgeen leidt tot een schone en droge stroom oud papier. U kunt de nieuwe scheidingswijzer raadplegen via: www.afvalscheidingswijzer.nl.

Tijdens de inzamelingsronde van het oud papier en karton in de gemeente Roermond wordt door de verenigingen regelmatig piepschuim aangetroffen. Dit hoort hier niet in thuis en neemt men ook niet mee. Piepschuim kan gratis naar het milieupark worden gebracht.Informatie over de inzameling van oud papier en karton kunt u terug vinden op de pagina 'Inzameling oud papier'.