ROERMOND - Op donderdag 14 oktober 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om leningen te gaan verstrekken aan woningeigenaren voor de plaatsing van zonnepanelen op hun daken. Veel inwoners vinden de aankoop van zonnepanelen lastig, hebben geen tijd om zich erin te verdiepen of kunnen het niet in één keer betalen. Met dit project nemen we die drempels weg.

Woningeigenaren kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder dat zij hiervoor in één keer een groot bedrag moeten betalen. Deelnemers gaan daarvoor een lening aan bij de gemeente. Die lening wordt vervolgens in een periode van 15 jaar afgelost. De maandelijkse opbrengsten zijn altijd hoger dan de kosten aan rente en aflossing. Hierdoor kan de lening eenvoudig worden terugbetaald.

De gemeente sluit hiervoor een contract af met een leverancier en installateur van zonnepanelen. Dit bedrijf (serviceprovider) verzorgt de aankoop, de installatie, het onderhoud en de service voor de deelnemer. Kortom, deelnemers worden volledig ontzorgd.

De planning

Tot en met het voorjaar van 2022 zoeken we met een aanbesteding naar een professionele serviceprovider, zodat we een goede kwaliteit van de zonnepanelen en de service kunnen garanderen. Om iedereen van goede onafhankelijk informatie te kunnen voorzien organiseren we informatieavonden. Zodra duidelijk is wie de serviceprovider wordt zal er meer informatie bekend worden gemaakt over de regeling. Als alles meezit kunnen halverwege volgend jaar de eerste panelen, op de daken van onze inwoners geplaatst worden.

Actuele informatie

In totaal kunnen er ongeveer 400 deelnemers meedoen. Als de regeling succesvol blijkt, kan de gemeenteraad besluiten om de regeling voor nog eens 400 deelnemers open te stellen. Via de website www.roermond.nl/duurzaamheid houden we je op de hoogte van de laatste informatie. Zodra er meer bekend is over de regeling, zoals de voorwaarden voor deelname en de mogelijkheid om jezelf in te schrijven, melden we dit op deze website.