ROERMOND - Vanaf komend schooljaar, tot en met schooljaar 2026-2027, stelt de gemeente Roermond in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar voor het project Rijke Schooldag. Roermondse basisscholen kunnen vanaf 13 juni voor het programma Rijke Schooldag subsidie aanvragen. De subsidie is beschikbaar vanuit het gemeentelijk programma Kiezen voor Kansen, dat erop gericht is de kansengelijkheid, gezondheid en bestaanszekerheid van inwoners in Roermond te verbeteren.

Rijke Schooldag

Kinderen ontwikkelen zich op allerlei plekken, zoals thuis, op school en bij verenigingen. Een aanzienlijk deel van de ontwikkeling vindt plaats buiten school(tijd). Het project Rijke Schooldag stimuleert scholen om samen met hun omgeving extra activiteiten aan te bieden, die gericht zijn op een brede(re) ontwikkeling van kinderen. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van sport, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling of oriëntatie op jezelf en de wereld. Deze activiteiten vinden plaats op schooldagen, buiten de reguliere schooltijden. Met de Rijke Schooldag wil de gemeente Roermond de ontwikkelkansen van Roermondse kinderen extra stimuleren.

Kansenongelijkheid verkleinen

De Rijke Schooldag is onderdeel van het programma Kiezen voor Kansen. Met dit programma investeert de gemeente de komende jaren extra om de bestaanszekerheid te vergroten, de kansengelijkheid te verbeteren en het makkelijker te maken een gezond leven te leiden.

Wethouder Felix van Ballegooij (Onderwijs, sport en wijken) is verheugd dat de aanpak Rijke Schooldag van start gaat in het nieuwe schooljaar. "Het is belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om leerprestaties, maar ook om talentontwikkeling op het gebied van sport, cultuur en muziek. Met deze aanpak kunnen scholen met hun omgeving zelf een geschikt programma samenstellen afgestemd op hun leerlingen. Ik ben er trots op dat we samen met het basisonderwijs dit totaalaanbod kunnen bieden aan onze Roermondse kinderen."

"Voor alle kinderen in Roermond is dit een prachtig initiatief", zo benadrukt Stichting Swalm en Roer. Het organiseren van (buiten)schoolse activiteiten stimuleert de ontwikkeling talenten onder de leerlingen van de onderwijsstichting", aldus bestuurder Mark Brugman. Het sluit aan op onze ambitie waarin kansengelijkheid een belangrijk speerpunt is. Buitenschoolse activiteiten zoals gitaarles, Engelse les, sportlessen en creatieve workshops werden dit schooljaar al aangeboden en voor komend schooljaar zullen er nog meer scholen van Swalm en Roer aan het project Rijke Schooldag deelnemen.’’

Samenwerking met Universiteit Maastricht

De gemeente Roermond wil de aanpak Rijke Schooldag goed gaan monitoren. Zo wordt gekeken naar de behoeften en mate van tevredenheid over de Rijke Schooldag-activiteiten onder leerlingen.

Ook wil de gemeente inzichtelijk maken wat de resultaten van de activiteiten zijn: verbetert de kansengelijkheid door de activiteiten? Zijn kinderen gelukkiger? Om dit de aankomende jaren in kaart te brengen werkt de gemeente samen met de Universiteit van Maastricht.

Start vanaf het schooljaar 2024-2025

Het streven is dat met ingang van het aankomend schooljaar de eerste aanvullende (buiten)schoolse activiteiten van start gaan. De aanpak Rijke Schooldag loopt tot en met het schooljaar 2026-2027.