ROERMOND - Op zaterdag 18 juni 2022 heeft burgemeester Rianne Donders – de Leest de gemeentelijke onderscheiding ‘de Christoffel’ uit aan de heer Edwin Jacobsz uit Roermond uitgereikt.


Al ruim 20 jaar zet de heer Edwin Jacobsz zich belangeloos en in vele rollen en functies in voor veteranen, veteranenverenigingen, verenigingen van oud-militairen en herdenkingsorganisaties. Dit doet hij niet alleen in Roermond, maar ook op provinciaal en landelijk niveau. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag.

Ook was hij betrokken bij de oprichting van een nieuwe stichting die opkomt voor de erkenning, waardering en respect voor veteranen en andere geüniformeerden, de Stichting Koepel Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties Limburg.

De heer Jacobsz is erevoorzitter van de Bond van Wapenbroeders, afdeling Roermond en Venlo. Daarnaast is hij betrokken bij diverse herdenkingsorganisaties in Midden-Limburg.

Zijn werkzaamheden hebben bijgedragen aan het verkrijgen van respect en waardering voor de inzet van de veteranen in Limburg en in Nederland. En de heer Jacobsz heeft er mede voor gezorgd dat Roermond bekend is als Veteranenstad. Als dank en waardering voor zijn inzet gedurende een groot aantal jaren heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de heer Edwin Jacobsz de gemeentelijke onderscheiding ‘de Christoffel’ toe te kennen.