SWALMEN - De kermis in Swalmen, aanvankelijk gepland van 18 tot en met 23 september 2020 zal niet door gaan.


De landelijke overheid heeft om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, bepalingen afgekondigd en richtlijnen uitgevaardigd voor samenkomsten en/of evenementen.

De gebruikelijke opzet van de kermis in Swalmen en een afgeslankte versie hiervan is op deze bepalingen beoordeeld. De kermis in oorspronkelijke vorm zou op basis hiervan nooit kunnen plaats vinden.

Overwogen is om de kermis in afgeslankte vorm te organiseren, maar dan nog zijn de bijkomende extra kosten groot. Daarnaast denken alle partijen dat een goede naleving van de 1,5 meter afstand tijdens de kermis onmogelijk zal zijn. Daarom heeft het gemeentebestuur in goed onderling overleg met de horeca en dorpsraad besloten in 2020 geen kermis in Swalmen te organiseren.