ROERMOND - De heer Giesberts zet zich al zestig jaar in als vrijwilliger. Als zevenjarige jongen begon hij als misdienaar. En nu, zestig jaar later, assisteert hij als misdienaar/acoliet nog steeds de priester tijdens de (zondagse)mis of tijdens christelijke feestdagen en bijzondere vieringen in de pastorale eenheid Kapel in ‘t Zand. Sinds 1977 is de heer Giesberts voorzitter van het Tarcisiuscollege van deze parochie. Als voorzitter van dit college zorgt hij onder meer voor het opleiden en instrueren van nieuwe misdienaars.

Tot 2017 was de heer Giesberts gedurende een periode van ruim negentien jaar vrijwilliger bij de zwemclub van de zorgorganisatie Pedagogisch Sociaal Werk (PSW). Zijn inzet, betrokkenheid en enthousiasme hebben er toe bijgedragen dat een grote groep mensen met een beperking jarenlang - met plezier - elke week kon zwemmen. Hij was één van de drijfveren achter de organisatie en begeleiding van de wedstrijdzwemmers bij de Nationale Special Olympic voor mensen met een beperking.

Ook is de heer Giesberts vijfentwintig jaar lang actief geweest bij Scouting Pater Bleijs als leider, hopman en voorzitter. In al die jaren was de heer Giesberts een zeer betrokken leider van deze scoutinggroep. De vereniging profiteert daar nog steeds van. In zijn woonomgeving staat hij ook altijd klaar voor mensen die hulp nodig hebben.

De Koninklijke Onderscheiding werd op zondag 13 september 2020 uitgereikt in het Kruiswegpark door de burgemeester van Roermond