ROERMOND - Bij gelegenheid van zijn afscheid van de gemeenteraad heeft burgemeester Rianne Donders – de Leest een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Leon Guffens. De uitreiking van de versierselen vond plaats tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad in de bestuursperiode 2018 - 2022. De heer Leon Guffens werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 werd de heer Leon Guffens gekozen tot lid van de gemeenteraad voor de fractie van het CDA. Op 28 maart 2022 neemt hij, na vijf raadsperiodes, afscheid als lid van de gemeenteraad van Roermond. Gedurende twintig jaar heeft hij zich met veel energie ingezet voor de belangen van deze stad.

Onderwerpen waarmee Leon Guffens speciale affiniteit had lagen in de sfeer van ruimtelijke ontwikkelingen, verkeerskundige aspecten en inrichting van de openbare ruime. Tijdens zijn raadslidmaatschap is hij ook lid geweest van de Auditcommissie van de gemeente Roermond.