ROERMOND - Maandag 23 oktober was de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, op bezoek bij de gemeente Roermond. De gemeente Roermond betrekt op een actieve manier haar inwoners bij de uitvoering van de bijstandswet. Zo kunnen bijstandsgerechtigden invloed uitoefenen op beslissingen en ontwikkelingen die hen raken.


Hierover ging de ombudsman in gesprek met leden van de Cliëntenraad, wethouder Smitsmans en de Sociaal Boekhouder. Op die manier krijgen inwoners van de gemeente Roermond de kans om invloed uit te oefenen op beslissingen en ontwikkelingen die hen raken.

Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om bijstandsgerechtigden actief te betrekken bij het uitvoeren van de bijstandswet. De Nationale Ombudsman heeft hier een onderzoek naar gedaan. Uit dit rapport blijkt dat de Nederlandse gemeenten dit nog kunnen aanscherpen.

De Nationale Ombudsman is te spreken over de manier waarop de gemeente Roermond dit aanpakt met de Cliëntenraad Participatiewet en de inzet van de sociaal boekhouder die de wijken ingaat om in gesprek te gaan met de inwoners.