ROERMOND - Vanaf 11 januari tot eind maart wordt in de gemeente onderzoek uitgevoerd naar de ondergrond. In de eerste periode gaat het om het uiterst westelijke deel van de gemeente (lijn 30).


Later wordt er onderzoek gedaan aan de Oostkant van de gemeente tussen Swalmen en Melck (lijn 31). Doel van het onderzoek is om de ondergrond beter in beeld te brengen, zodat er nader onderzoek mogelijk is naar aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame energiebron met een veel lagere uitstoot van stikstof. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen een brief over de werkzaamheden.

Gedurende dit onderzoek worden er op bepaalde plekken gaten in de grond gemaakt. Door geluidsgolven in de ondergrond te brengen worden zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart gebracht. Dit heet seismisch onderzoek en is een onderdeel van de landelijke Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN).

SCAN brengt de Nederlandse ondergrond in beeld om zo nauwkeuriger te kunnen inschatten waar eventueel aardwarmte ingezet kan worden. Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond. De Rijksoverheid wil daarover, via dit onderzoek, meer informatie verzamelen.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN.