ROERMOND - In September 2022 heeft een informatieavond plaatsgevonden waarin de buurt geïnformeerd is over het voornemen het in 2010 vergunde plan voor het oprichten van een kantoortoren met een kantoorvleugel op de hoek van de Maria Theresialaan met de Oranjelaan, te transformeren naar een woongebouw met diverse functies.


De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt. Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld om de bouw van een woongebouw met 110 (huur)appartementen en in de onderste drie bouwlagen kantoren en/of dienstverlenende en/of maatschappelijke functies mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 27 september 2023 tot en met 7 november 2023 ter inzage.

Bestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Roertoren’ ligt voor iedereen ter inzage van 27 september 2023 tot en met 7 november 2023 in het Stadskantoor, Kazerneplein 7.

Ook is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen via:

Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk om uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij:

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 900
6040 AX Roermond

U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor maakt u eerst een afspraak met de behandelend ambtenaar mevr. I. Voncken, bereikbaar via (0475) 35 96 35.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ruud van Melick, Ontwikkelingsmanager JPO, door een e-mail te sturen naar info@roertoren.nl.