ROERMOND - Er zijn technische problemen geconstateerd bij de stuw in de Maas bij Roermond. Rijkswaterstaat monitort de situatie continu en bereidt maatregelen voor om het probleem op te lossen. Er bestaat een kans dat een onderdeel van de stuw, een zogenoemd juk, bezwijkt. Het gaat om één van de zeventien aanwezige jukken. Een juk heeft als doel om meer of minder water door te laten om de waterstand te regelen.


Als het juk bezwijkt, zal de waterstand bovenstrooms (het gebied tussen de stuw bij Linne en de stuw bij Roermond) langzaam dalen. Op dit moment worden hiervan de effecten in beeld gebracht en betrokken partijen geïnformeerd. Voor het gebied benedenstrooms (tussen de stuw bij Roermond en de stuw bij Belfeld) is er minimaal effect.

De Veiligheidsregio Limburg Noord volgt de situatie op de voet. Updates van Rijkswaterstaat kunt u volgend via de site https://vrln.nl.