ROERMOND - Op 13 mei 1972 gingen Mönchengladbach en Roermond een stedenband aan. Eerder dit jaar, precies vijftig jaar na de ondertekening van het officiële besluit, bracht een delegatie uit Roermond een bezoek aan Mönchengladbach. Op vrijdag 25 november 2022 waren de rollen omgekeerd. Oberbürgermeister Felix Heinrichs van Mönchengladbach kwam met een delegatie naar Roermond, waar hij hartelijk ontvangen werd door waarnemend burgemeester Onno Hoes.


In het bijzijn van vertegenwoordigers van de beide colleges en gemeenteraden, mocht Oberbürgermeister Felix Heinrichs zijn handtekening zetten in het Gulden Boek van de Stad Roermond.

De ontmoeting in de ochtend stond met name in het teken van de ‘toekomstgerichte binnenstad’. Een thema waar beide steden veel aandacht voor hebben. Het onderwerp werd toegelicht tijdens een wandeling door de historische binnenstad van Roermond en daarna besproken in ECI Cultuurfabriek. Hieraan namen ook vertegenwoordigers van de BIZ-binnenstad, City Management ‘We Are Roermond’ en enkele ondernemers deel.

Na de lunch stond een bezoek aan het Waterschap Limburg in Roermond op het programma. Hier kreeg het gezelschap uitleg over de taken van het Waterschap Limburg, het hoogwater beschermings-programma Limburg en het dijkversterkingsproject Willem Alexanderhaven.

De beide burgemeesters zien de ontmoetingen van dit jaar als een stimulans voor een verdere samenwerking en verbinding tussen de beide steden. En dan niet alleen tussen bestuurders, maar ook tussen verenigingen, inwoners en ondernemers uit de beide steden. Begin volgend jaar wordt hierover opnieuw gesproken.