ROERMOND - Onze Veiligheidsregio heeft opdracht gekregen van de regering om nog deze maand tijdelijk 225 asielzoekers op te vangen uit Ter Apel. Het gaat over een periode van ten minste drie maanden, om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Roermond vangt hiervan tijdelijk 100 asielzoekers op in het voormalige pand van De Trompetter aan de Nassaustraat in de wijk ’t Veld. Waar deze mensen daarna zullen worden opgevangen is nog niet duidelijk.


Het is crisis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en het COA kan de asielzoekersstroom op dit moment niet meer aan. Meermaals heeft het centrum te weinig plekken om alle mensen op een humane wijze te kunnen opvangen. Asielzoekers voor wie geen plek is, moeten in de hal van het aanmeldcentrum verblijven of zelfs buiten overnachten. Om de druk op Ter Apel te verlichten zoekt het COA al geruime tijd naar extra locaties. Dat maakt dat ook de gemeente Roermond nu zo snel heeft moeten handelen. Vanaf begin augustus vangt de gemeente 100 asielzoekers op in het voormalige pand van De Trompetter aan de Nassaustraat. Voor dit pand is gekozen, omdat deze locatie in korte tijd geschikt gemaakt kan worden voor tijdelijke noodopvang.

Burgemeester Rianne Donders: “Als stadsbestuur van Roermond voelen we een verantwoordelijkheid om deze mensen te helpen. Er is sprake van een landelijke crisis, waarbij wij snel moeten handelen. Zoals in het laatste Veiligheidsberaad door burgemeesters is aangegeven gaan we er vanuit dat er landelijk snel een structurele oplossing komt voor de opvang van asielzoekers.”

Het Rode Kruis verzorgt de noodopvang, maar zorgt ook voor goede begeleiding, dagbesteding en duidelijke leefregels. Het Rode Kruis is straks van ’s morgens tot ’s avonds op de locatie aanwezig. Hoewel de praktijk laat zien dat dergelijke opvang meestal prima verloopt, zonder al te veel overlast voor de omgeving, zal er gedurende de tijdelijke opvang ook extra professionele beveiliging 24 uur per dag aanwezig zijn rondom het pand.