ROERMOND - Bent u eigenaar van een commercieel pand in de Binnenstad, maar buiten het kernwinkelgebied en wilt u uw pand omzetten naar een nultredewoning, dan kunt u gebruik maken van onze subsidieregeling 'Stimuleringsregeling transformatie nultredewoningen Binnenstad Roermond 2022'.

Een nultredewoning is een woning waarvan het basis-woonprogramma (woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet en natte cel) op één woonlaag zonder trede(n) te bereiken is. Op deze pagina vindt u meer informatie en de belangrijkste voorwaarden.

Doel van de regeling

Het doel van deze subsidieregeling is om doorstroming op de Roermondse woningmarkt te bevorderen in combinatie met het terugdringen van leegstand in de Binnenstad, en daarmee de leefbaarheid en beleefbaarheid te laten toenemen.

Voor wie?

Voor eigenaren van commerciële panden in de binnenstad, maar buiten het kernwinkelgebied die hun pand willen omzetten naar een nultredewoning.

Hoe hoog is de bijdrage?

De subsidie bedraagt maximaal €10.000 per te realiseren woning. Voor de uitvoering van deze regeling geldt een subsidieplafond van €300.000.

Aanvraag doen?

Om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsbijdrage dient u een aanvraag te doen bij Gemeente Roermond door middel van een brief t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders, dit kan zowel schriftelijk als per mail via mail@roermond.nl.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden geldend voor deze regeling zijn opgenomen in de beleidsregel, u dient in elk geval rekening te houden met het volgende:

  • De nultrede-woonfunctie dient gerealiseerd te worden op de begane grond.
  • Op de te transformeren ruimte in het transformatiegebied ligt een commerciële functie of is leegstaand en was daarvoor commercieel in gebruik.
  • Voor het transformeren van uw pand is (indien van toepassing) een omgevingsvergunning vereist.
  • Bij een bestaande winkelpui dient de gevel te worden aangepast aan de toekomstige functie, waardoor de oude winkelpui verdwijnt.

De beleidsregel ‘Transformatie nultredewoningen Binnenstad Roermond 2022 is verlengd en aangepast. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend t/m 30 april 2023, de realisatie dient uiterlijk 30 juni 2024 gereed te zijn. Het transformatiegebied is uitgebreid en de indieningsvereisten voor de aanvraag subsidievaststelling zijn versoepeld. Verzoeken om de subsidie vast te stellen worden ingediend binnen twee maanden na voltooiing van de werkzaamheden.

Indien u bij aanvraag van de subsidie nog niet in het bezit bent van een omgevingsvergunning, dan is subsidieverlening van toepassing onder de opschortende voorwaarde dat de omgevingsvergunning wordt verleend.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze regeling neem dan contact op met Emily Heijthuisen-Janssen via emilyjanssen@roermond.nl en/of 06-31041970.