ROERMOND - Op diverse plaatsen in Nederland is de lhbti+ gemeenschap (lesbische, homo, bi+, transgender en intersekse personen) pasgeleden slachtoffer geworden van geweld en discriminatie. De gemeente Roermond betreurt dit zeer en leeft mee met de slachtoffers.

Gemeente Roermond hijst regenboogvlag

Om de slachtoffers te steunen en hier aandacht voor te vragen, wordt op zaterdag 15 april de regenboogvlag gehesen bij het Stadhuis van Roermond.

De gemeente sluit aan bij de actie van lhbti+ belangenorganisatie COC. Door het hele land worden regenboogvlaggen gehesen.

Doe ook mee

Wij roepen inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties in Roermond op om mee te doen aan deze actie. Dit kan door de regenboogvlag te hijsen of op een andere manier (bijvoorbeeld online) te laten zien dat je tegen discriminatie bent.

Vrijheid en gelijkheid

Iedereen moet zich thuisvoelen en zichzelf kunnen zijn in Roermond. De gemeente zet zich in voor gelijke rechten en vrijheid van alle inwoners.

Het blijkt helaas nog steeds nodig om aandacht te vragen voor de veiligheid en vrijheid van lhbti+ personen. Roermond als Regenboogstad blijft daar actief op inzetten.