ROERMOND - Op vrijdag 3 mei 2024 reikte burgemeester Yolanda Hoogtanders de gemeentelijke onderscheiding ‘de Christoffel’ uit aan de heer Eric Munnicks uit Roermond. Hij ontving deze onderscheiding omdat hij via zijn boeken een belangrijke bijdrage levert aan het in leven houden van de herinneringen aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.


De heer Munnicks is schrijver, verzamelaar en samensteller van tentoonstellingen over de gebeurtenissen in deze regio tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook beheert hij een indrukwekkende website over die periode, www.roermondinoorlog.nl.

Boekenreeks

In november 2007 verscheen zijn eerste boek met de titel 'Van kazemat tot kelderleven, Roermond 1940 - 1945'. Zijn tweede boek 'Wees op uw hoede, Roermond 1936 – 1940' verscheen in 2012. Samen met Hugo Levels schreef hij, onder de hoofdtitel 'Waar blijven de bevrijders' nog een viertal boeken over de bevrijding van Noord- en Midden-Limburg. Het is een unieke serie over de frontperiode 1944/1945. Een gedetailleerd verslag van de verbeten strijd in Noord- en Midden-Limburg. Door zijn zoektochten naar informatie en documenten – ook in buitenlandse archieven – is hij in contact gekomen met de kleinzonen van Generaal-Majoor John B. Anderson. Deze Amerikaanse bevelhebber zorgde met zijn troepen voor de bevrijding van Roermond op 1 maart 1945.

Roermond in Beeld

Op vrijdag 3 mei is zijn nieuwe boek ‘Roermond in Beeld, van Duitse inval tot wederopbouw’ verschenen. Het is het meest complete fotoboek over Roermond tijdens de Tweede Wereldoorlog met beeldmateriaal uit de mobilisatie, uit de bewogen periode 1940 -1945, maar ook uit de wederopbouw.

Educatieve naslagwerken

Zijn boeken zijn belangrijke naslagwerken, maar ook in educatieve zin zijn ze van grote waarde. Het zijn overdrachtsdocumenten om de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog door te geven aan volgende generaties. Ze laten zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we ons daar iedere dag bewust van moeten zijn.

Toekenning Christoffel

Het gemeentebestuur is hem daar zeer erkentelijk voor. Als dank en waardering voor zijn grote bijdrage aan het voor deze en volgende generaties in leven houden van herinneringen aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de heer Eric Munnicks de gemeentelijke ‘de Christoffel’ toe te kennen.