ROERMOND - Indien Solar aan alle voorwaarden kan voldoen, dan is het tijdig verstrekken van een vergunning volgens de gemeente mogelijk. Dat blijkt na een eerste check op de nu bekende voorwaarden van de Rijksoverheid door de gemeente en de betrokken veiligheidsinstanties. De beschikbaarheid van politie en BOA’s en de mogelijkheid voor een zorgvuldige vergunningprocedure speelden daarbij een belangrijke rol.


Burgemeester Donders: “De tijd is erg krap voor een vergunningsprocedure van deze omvang. We kunnen daarom de termijn van vergunningverlening nu niet halen. Maar aangezien de samenleving zo snakt naar dit soort evenementen, doen we daar eenmalig een concessie aan om zo toch tijdig een vergunning te kunnen verstrekken. We gaan dus uit van een ‘go’, maar er zijn nog wat onzekerheden”, aldus Donders.

Een van deze onzekerheden betreft de definitieve voorwaarden die de Rijksoverheid stelt aan meerdaagse evenementen. Deze zijn pas eind volgende week bekend. Daarbij gaat het met name om het hertesten van bezoekers tijdens een meerdaags evenement. Hoe dat precies moet en of Solar dat op de juiste manier kan organiseren is nog niet bekend.

Voorwaarden
Naast het hertesten moet Solar aan verschillende voorwaarden voldoen op het gebied van verkeersaanpassingen en instroom en uitstroom van bezoekers. Zo zal het festival dit jaar een ‘besloten’ evenement zijn, waar mensen op het festivalterrein moeten blijven. Ook zal er een wijziging komen op het festivalterrein, waardoor de organisatie haar geluidsplan moet aanpassen. Dit moet ervoor zorgen dat de geluidsbelasting voor de omgeving, net als de laatste jaren, binnen de gestelde normen blijft.

Definitieve vergunning
Volgende week wordt de vergunningsaanvraag, mede op basis van de nieuwe voorwaarden van het rijk, verder uitgewerkt. Als deze is ingediend kan de gemeente, samen met de betrokken veiligheidsinstanties starten met de beoordeling.