ROERMOND - De rijbanen op de Louis Raemaekersbrug (voorheen Maasbrug) worden in het kader van het project N280 Roermond opnieuw ingericht.

De Louis Raemaekersbrug is in het weekend van 14 t/m 17 augustus helemaal dicht voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting begint op vrijdag 14 augustus om 19.00 uur en duurt tot maandag 17 augustus om 6.00 uur. Fietsers, scooters, bromfietsers en brommobielen kunnen de brug wel blijven gebruiken.

De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer vanaf het oosten naar de Weerd en Hatenboer wordt middels bebording aangegeven ( A73, bij St Joost A2 volgen, afslag Grathem,Napoleonsweg,N280).