ROERMOND - De waterbodem van de havens van Roermond gaan in 3 dagen in oktober ingemeten worden. De eerste dag staat gepland voor maandag 18 oktober 2021.

De andere 2 dagen worden later ingepland. In verband met het inmeten is het wenselijk dat de havens zo veel mogelijk vrijgehouden worden van aanliggende schepen.