ROERMOND - De Provincie Limburg en de gemeente Roermond gaan werkzaamheden uitvoeren op de fietspaden rondom de Louis Raemaekersbrug (Maasbrug). Er worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid en het fietscomfort te vergroten. Dit moet ook leiden tot afname van het aantal ‘spookfietsers’ op de brug zelf. De werkzaamheden starten 4 oktober en moeten in december 2021 gereed zijn.


Problematiek fietspaden op de brug
Als onderdeel van de herinrichting van de N280 is de indeling van de fietspaden op de Louis Raemaekersbrug gewijzigd. Aan weerszijden van de brug ligt nu een éénrichtingsfietspad. Sinds de openstelling in de zomer van 2020 hebben de Provincie en gemeente een aantal klachten over de nieuwe situatie gekregen. Op de brug voelen fietsers zich niet altijd veilig. En buiten de brug is de situatie voor fietsers niet altijd duidelijk, waardoor fietsers tegen de richting in fietsen (de zogenaamde “spookfietsers”). Daarnaast zijn er nog een aantal onveilige situaties die verbeterd kunnen worden.

Verbetermaatregelen
De Provincie Limburg en de gemeente Roermond hebben samen bekeken welke verbetermaatregelen mogelijk zijn. Op de brug zijn de laatste maanden al een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er afscheidingspaaltjes geplaatst tussen de rijbaan en het fietspad. Ook zijn er extra snelheidsaanduidingen aangebracht op de rijbanen. Verder zijn snelheidsdisplays opgehangen om de snelheid terug te dringen. Tenslotte zijn op de fietspaden extra markeringen aangebracht om de route tussen Horn en Roermond duidelijker aan te geven. Binnenkort voeren we verbetermaatregelen uit op de fietspaden van en naar de brug. De maatregelen zijn vooral gericht op de verbetering van de veiligheid en het comfort van de fietspaden. Bekijk hier de maatregelen (pdf, 402 kB)

Aannemer en planning
De werkzaamheden aan de fietspaden worden uitgevoerd door Heijmans Infra bv. De werkzaamheden starten op maandag 4 oktober en duren naar verwachting tot begin december. In die periode wordt in 2 fases gewerkt: In Fase 1 vernieuwen we het fietspad aan de Maaswaarderweg en Buitenop ten zuiden van de N280. We werken op verschillende locaties tegelijk en sluiten het zuidelijke fietspad af. Fase 1 duurt in totaal ongeveer 4 weken. In Fase 2 passen we het kruispunt De Weerd – Parallelweg aan en richten we het fietspad opnieuw in tussen de Louis Raemaekersbrug en Buitenop aan de noordzijde van de N280. Ook hier werken we op verschillende locaties tegelijk en sluiten het noordelijke fietspad af. Fase 2 duurt in totaal ongeveer 6 weken.

Verkeersmaatregelen
Fietsers moeten tijdens de werkzaamheden in 2 richtingen op 1 fietspad fietsen. Er worden verkeersregelaars ingezet om het fietsverkeer in goede banen te leiden. Om de reconstructie van het kruispunt De Weerd – Parallelweg te kunnen uitvoeren, sluiten we aan de noordzijde van de N280 de uitvoegstrook vanaf de N280 naar De Weerd en de invoegstrook vanaf De Weerd naar de N280 af. Het verkeer wordt omgeleid via de toe- en afrit Horn.

Bekijk hier de omleidingsroute (pdf, 319 kB)

Om de Maaswaarderweg te kunnen vernieuwen, sluiten we de Maaswaarderweg af. Het verkeer wordt omgeleid.

Bekijk hier de omleidingsroute (pdf, 319 kB)

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam van de Provincie Limburg en de gemeente Roermond via het e-mailadres N280Roermond@prvlimburg.nl.

Bekijk hier de bewonersbrief die woensdag 22 september 2021 verspreid is (pdf, 523 kB)