ROERMOND - In Noord- en Midden-Limburg gaat ZorgStart van start. Een initiatief van 14 zorgorganisaties om inwoners met hart voor de zorg te begeleiden naar een baan in de zorgsector. Tegelijkertijd komt Zorgstart tegemoet aan de toenemende vraag naar personeel.

14 gemeenten in onze regio, waaronder de gemeente Roermond, nemen deel aan ZorgStart. Dat betekent dat inwoners uit onze gemeente met interesse in de zorg zich bij ZorgStart kunnen oriënteren op een baan of opleiding in de zorgsector. Of je nu een zorgachtergrond hebt of niet. Iedereen is welkom. Wethouder Smitsmans: “Er is veel onbenut potentieel in de regio dat via ZorgStart naar de zorg begeleid kan worden.”

Kans voor werkzoekenden zonder diploma maar met ‘hart voor de zorg’

Werkgevers in de zorg staan voor grote uitdagingen. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de
toenemende zorgvraag neemt de vraag naar personeel toe. Volgens meerdere werkgevers is het opleidingsniveau niet het belangrijkste criterium voor het aannemen van nieuw personeel. Het gaat juist om de levenservaring, stevig in je schoenen staan en je kunnen verhouden tot de mensen die afhankelijk zijn van een hulpvraag. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die ‘hart voor de zorg’ hebben, maar moeilijk aan een baan komen omdat ze niet over de juiste diploma’s beschikken.

Aanmelden

Na aanmelding bij ZorgStart wordt op maat en met persoonlijk advies de route naar een baan in de zorg gevormd. Ook werkgevers krijgen van ZorgStart ondersteuning bij de instroom van nieuwe medewerkers. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.zorgstart.nl.

Dit zijn de organisaties die in Noord en Midden Limburg samenwerken in ZorgStart:
Proteion, PSW, MET GGZ, VIGO (Vincent van Gogh), Koraal, VIJF, Land van Horne, De Zorggroep, Daelzicht, Coöperatie Limburgse Zorgboeren, SGL, Samenwerkingsverband Fijn! (Care+, Confidence Twende, Zorgverlening PGZ), Gilde Opleidingen, WerkgeversServicepunt Noord-Limburg, WerkgeversServicepunt Midden-Limburg, Werk.kom, UWV en Stichting Calibris Advies.