LIMBURG - Tijdens de Connecting Europe Days in Lyon is bekend gemaakt dat de Europese Unie (EU) opnieuw een miljoenensubsidie ter beschikking stelt voor de doorontwikkeling van zes Binnenhavens. De binnenhavens in Venlo, Roermond, Leudal (Zevenellen) Stein (Chemelot Haven), Maastricht en Tilburg (knooppuntpartner op de goederencorridor) kunnen de komende drie jaar rekenen op 7 miljoen euro van Europa voor onderzoek en maximaal 120 miljoen euro subsidie voor de uitbreiding.


De bedrijven op de zes binnenhavens investeren in totaal 14 miljoen euro in onderzoek naar de doorontwikkeling van de havens. Hiervan wordt 50% vergoed door de EU-subsidie. De onderzoeken moeten binnen drie jaar leiden tot een aanvraag voor uitvoering waarvan eveneens 20% tot 50% vergoed wordt door de EU. In totaal is het bedrijfsleven voornemens om 240 miljoen euro te investeren in de 6 binnenhavens.

Voor de vierde keer heeft de Provincie Limburg als penvoerder vanuit de landelijke corridor aanpak de Connecting Europe Facility (CEF) subsidie aangevraagd. Door de krachten tussen overheden en bedrijven te bundelen, en samen een subsidieaanvraag te doen in Brussel, kunnen er grote stappen worden gemaakt binnen de topcorridors. Gedeputeerde Satijn (Economie, Grondbedrijf en Onderwijs) noemt de toekenning van de CEF middelen een enorme stap voorwaarts voor de Limburgse binnenhavens en voorwaardenscheppend voor de circulaire economie: “Dat de EU voor de vierde keer een subsidie toekent toont het belang van de Limburgse binnenhavens binnen het trans-Europese transportnetwerk. De investering van het Limburgse bedrijfsleven in de havens gecombineerd met de Europese subsidie is een enorme impuls voor de circulaire economie én de Modal Shift van weg naar water.” Binnenhavens kunnen fungeren als circulair transportknooppunt, als opslaglocatie voor circulaire doeleinden en als vestigingslocatie voor de accommodatie van circulaire industrie.

Doelen CEF middelen

De toegekende CEF middelen worden gebruikt voor uitvoeringsgericht onderzoek naar de aanleg en doorontwikkeling van de binnenhavens. In de aanvraag is speciaal aandacht gevraagd om bij de uitbreidingen in alle havens op de corridor en het Albertkanaal fors in te zetten op duurzaam bouwen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het vervoeren van reststromen (zoals bijvoorbeeld afval) over water waarmee potentieel honderdduizenden vrachtwagens minder over de A2 zullen rijden.

Ontwikkelmaatschappij Midden-Limburg ontwikkelt een duurzaam multifunctioneel en watergebonden bedrijventerrein in de gemeente Leudal. Het park moet ruimte bieden aan bedrijven met activiteiten zoals opslag, circulair- en biobased ondernemen. In deze aanvraag zit ook de multimodale verbinding vanuit de haven Stein naar Chemelot.

Hoogwaterbescherming

In de Willem Alexander haven in Roermond gaan bedrijven, het waterschap Limburg, gemeente Roermond en Provincie Limburg voor het eerst de primaire keringen voor hoogwaterbescherming combineren met logistieke kades. Hierdoor behouden ook de ondernemers in deze circulaire Haven van Noord-Europa droge voeten. In de haven in Venlo wordt als onderdeel van het hoogwaterbeschermingsplan de jachthaven verplaatst, waardoor de noord- en zuidoever ontwikkeld kan worden voor bedrijven in circulaire economie.

Rhombus

Vanuit de corridorsamenwerking werken de Provincies Limburg, Gelderland, Brabant en Zuid-Holland, het havenbedrijf Rotterdam, het Ministerie van Infrastructuur en Water en de Topsector Logistiek samen onder de Rhombus paraplu aan Een grensoverschrijdende verbinding van de mainports Rotterdam, Duisburg, Luik en Antwerpen via het achterland. Op deze corridor werken zestien binnenhavens aan de Maas (NL) en het Albertkanaal (BE) samen onder de naam Blueports op het gebied van visie, beleid, digitalisering, promotie, duurzaamheid en het gezamenlijk inzetten op Europese fondsen. Deze grensoverschrijdende samenwerking is essentieel voor CEF subsidies. Hierdoor kan de infrastructuur binnen deze ruit optimaal gebruikt worden en wordt de druk op de belangrijkste Europese (achterland)verbindingen over de weg verlaagd.