ROERMOND - De afgelopen tijd is de dassenburcht bij de televisietoren in Roermond volop in de aandacht geweest. Met dit voortgangsbericht probeert de provincie Limburg actuele stand van zaken zo goed mogelijk weer te geven en schetst men een achtergrond.


Aanleiding

In de buurt van de televisietoren in Roermond wordt op het voormalige PABO-terrein ruimte gemaakt voor de bouw van nieuwe woningen. In september 2020, tijdens het bouwrijp maken van het terrein, werden voor het eerst dassensporen in het gebied gesignaleerd. De bouwwerkzaamheden in het gebied 't Ham zijn toen volledig stilgelegd. Sinds oktober 2020 wordt er ecologisch onderzoek uitgevoerd en houden ecologisch deskundigen met meerdere wildcamera’s in het gebied het gedrag en welzijn van de das 24 uur per dag in de gaten. Op de camerabeelden was in 2020 steeds één en dezelfde das te zien. Op 9 januari 2021 namen de camera’s voor het eerst een tweede das waar in het gebied. Ecologen gingen er op dat moment al van uit dat het een vrouwtje betrof.

Met een door de Provincie Limburg afgegeven ontheffing is de gelokaliseerde dassenburcht op 3 februari omheind en voorzien van vangkooien en een vangren, zodat de dassen gevangen konden worden en op een veilige en verantwoorde manier naar een nieuw en geschikter natuurlijk leefgebied overgebracht zouden kunnen worden. Deskundigen constateren dat de huidige locatie niet optimaal is voor de das en al helemaal niet voor een dassenfamilie. In het stedelijk gebied waar de dassen nu verblijven, is gedurende het hele jaar onvoldoende voedsel beschikbaar. Op de camerabeelden is te zien dat de das daarom op zoek gaat naar voedsel bij de flatgebouwen in de buurt. Dat brengt een hoog risico op een aanrijding met verkeer met zich mee, met dodelijke afloop voor de das. Zeker voor een familie dassen is deze situatie onveilig. Ook de aangrenzende Hambeek is een barrière, want dassen vermijden water het liefst.

De eerste das (een mannetje) is op maandag 8 februari 2021 gevangen. Hij verblijft tijdelijk in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Het gaat om een ouder mannetje van 16 kilo en hij maakt het goed.

Gebeurtenissen zaterdag 20 februari
Ook de tweede das is in de nacht van 19 februari op 20 februari gevangen in de daarvoor bedoelde vangkooi. De sensor waarschuwde vangdeskundigen toen de das in de kooi zat. Zij waren snel ter plaatste om de das op te vangen. Een dierenarts heeft de das onderzocht en het dier is overgebracht naar de tijdelijke opvanglocatie in Opglabbeek. Het bleek, zoals verwacht, om een vrouwtje te gaan en de dierenarts veronderstelde op dat moment dat er geen sprake kon zijn van een recente zwangerschap. Het dier had geen melkproductie en was niet drachtig. De vrouwtjesdas was verder in goede gezondheid.

Omdat alle signalen erop wezen dat er twee dassen in de burcht verbleven - deze waren allebei gevangen - kon conform de ontheffing begonnen worden met het zorgvuldig afgraven van de burcht onder begeleiding van een ecologisch deskundige. Aan het eind van de ochtend werden in de burcht nog twee jonge dasjes aangetroffen. Zij zijn overgebracht naar de opvang en onderzocht en bleken in goede gezondheid. Ze zijn zo'n drie weken oud. Omdat in de ochtend door de dierenarts geconstateerd was dat de eerder gevangen vrouwtjesdas niet zogend was, namen de ecologen ter plaatse aan dat er in de burcht nog een derde das aanwezig moest zijn: de moeder van de twee jonge dasjes.

Na uitgebreid en zorgvuldig burchtonderzoek bleek tegen het einde van de middag dat er geen derde das in de Roermondse burcht aangetroffen is. Daarop heeft de dierenarts de die nacht gevangen vrouwtjesdas nogmaals goed onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat, waar er bij het onderzoek van de ochtend geen melkproductie waargenomen kon worden, dat bij deze laatste controle door de arts wel het geval was.

Hoe nu verder?
De vier dassen verblijven vooralsnog in de gespecialiseerde opvanglocatie Natuurhulpcentrum te Opglabbeek. Het belangrijkste voor is dat de vier dassen gezond zijn en in de veilige handen zijn van kundige professionals. Het is nu zaak dat de dieren kunnen bijkomen van de hectiek en dat in alle rust de vervolgstappen kunnen worden afgewogen.

Er wordt onderzocht op welk moment de dassen kunnen worden overgebracht naar een definitieve nieuwe leefomgeving. Voor de dassen is eerder een kunstburcht aangelegd in een natuurlijk leefgebied in de buurt van Vlodrop. Gisteren werd door verschillende partijen geopperd dat er op die plek echter al een bestaande, bewoonde burcht aanwezig zou zijn. Uit eerder onderzoek blijkt dat niet aan de orde te zijn. Maar, in het belang van de het welzijn van de dassen en om nog meer hectiek uit te kunnen sluiten, wordt nu nogmaals nauwkeurig naar de beoogde herplaatsingslocatie gekeken.