LIMBURG - Demissionair minister Hugo de Jonge was in Limburg om samen met alle partners – Rijk, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten, woningbouwcorporaties, marktpartijen, Woonbond, Waterschap Limburg en zorgpartijen de Limburgse ambities voor de woningbouwopgave in Limburg verder vorm te geven. De Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten presenteerden twee lopende initiatieven als antwoord op de toenemende woningbouwbehoefte in Limburg en daarbuiten: Limburg Centraal en Straatje erbij.


In de Woondeal Limburg is afgesproken dat er in Limburg 26.550 woningen gebouwd worden tot en met 2030. Daarnaast heeft Limburg een ambitie voor 20.000 woningen extra. Limburg heeft aan het Rijk aangegeven dat het Limburgs bod met 3000 opgehoogd kan worden. De zogeheten herijking van de Woondeal en die ambities omarmt het Rijk.

Minister De Jonge: “In Limburg is veel te lang vanuit krimp gedacht, maar met de nieuwe gedeputeerde is er een omslag gekomen en is de spiraal gekeerd. Hou de energie vast en ga gezamenlijk aan de slag om de gewenste aantallen te realiseren. Limburg groeit en moet ook groeien, want hiermee wint Limburg op alle fronten. Limburg heeft potentie”.

Gedeputeerde Theuns: “Ik ben trots op de stappen die we met zijn allen gezet hebben en dat de minister onze ambities omarmt. Het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn en dat het krimpdenken écht verleden tijd is. De focus heeft te lang op de Randstad gelegen, terwijl juist in Limburg kansen liggen. Samen gaan we vol voor Limburg als groeiregio”.

Stappen vooruit: Straatje erbij en Limburg Centraal

Uit voortgangsmetingen blijkt dat Limburg op koers ligt. Om op koers te blijven, is het van belang om samen stappen te zetten en te zoeken naar mogelijkheden. Daar wordt hard aan gewerkt door alle betrokkenen. Met alle Limburgse gemeenten wordt verkennend gesproken over de mogelijkheden om voor de kernen, waar de leefbaarheid onder druk staat, nieuwe woningbouw te realiseren aan de randen van de bestaande bebouwde kern. Het zogeheten Straatje erbij.
Ook onderzoekt Provincie Limburg in samenwerking met het Rijk mogelijkheden om in Limburg een grootschalige woningbouwlocatie te ontwikkelen. Deze zoektocht is ‘Limburg Centraal’ gedoopt en bestaat uit de ontwikkeling van de omgeving van de zes Intercitystations als goed ontsloten locaties voor woningzoekenden uit Limburg en daarbuiten. Dit draagt ook bij aan een duurzame economische ontwikkeling van Limburg en de leefbaarheid in de directe omgeving.

Samen aan de slag

De aanwezigen hebben de Limburgse ambities besproken en blijven zich inzetten voor de Limburgse woningbouwopgave en dat samenwerking onderling en ook met het Rijk randvoorwaardelijk is.

Woonkeuken

De Woonkeuken is een netwerkevent voor alle partners in de Limburgse woningbouwopgave en is opgericht na de ondertekening van de Limburgse Woondeal op 9 maart 2023. Het event vindt twee keer per jaar plaats en is bedoeld om informatie te delen en om actuele vraagstukken te bespreken.