NEDERLAND - De Dag van de Mantelzorg, op 10 november, is een jaarlijkse traditie dat wereldwijd wordt georganiseerd om erkenning en waardering te tonen voor mantelzorgers. Mantelzorgers zijn personen die onbetaalde zorg en ondersteuning bieden aan een familielid, vriend of andere naaste met een chronische ziekte, beperking of andere zorgbehoefte. Deze dag is bedoeld om de belangrijke rol van mantelzorgers te benadrukken en bewustwording te vergroten over de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Op 10 november geven we een schouderklop aan alle mantelzorgers. Dit jaar vraagt men daarnaast aandacht voor de regelkolder waarmee mantelzorgers te maken hebben. Maak mantelzorgers belangrijker dan regels!

Op Mantelzorg.nl staat daarom een speciale petitie om te ondertekenen

De Dag van de Mantelzorg ontstond in de jaren negentig als een manier om waardering te tonen voor de toewijding en de onbetaalde inspanningen van mantelzorgers over de hele wereld. De dag werd voor het eerst georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk en verspreidde zich al snel naar andere landen.

De belangrijkste doelstellingen van de Dag van de Mantelzorg omvatten:

Erkenning en waardering: Mantelzorgers worden geëerd en gewaardeerd voor hun onbaatzuchtige inzet voor de zorg voor hun dierbaren.

• Bewustwording: Het vergroten van bewustwording over de rol van mantelzorgers in de samenleving en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

• Ondersteuning: Het bieden van steun aan mantelzorgers door middel van informatieve evenementen, advies en bronnen.

• Bevorderen van zelfzorg: Mantelzorgers worden aangemoedigd om voor zichzelf te zorgen en hun eigen welzijn niet uit het oog te verliezen.

• Beleidsbeïnvloeding: Pleiten voor overheidsbeleid en programma's die de rechten en behoeften van mantelzorgers ondersteunen.


De Dag van de Mantelzorg heeft een positieve impact gehad op het gebied van mantelzorg. Het heeft de erkenning van mantelzorgers vergroot en heeft de aandacht gevestigd op de uitdagingen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. Het heeft geleid tot verbeteringen in beleid en programma's die mantelzorgers ondersteunen en heeft de gemeenschappen aangemoedigd om meer betrokken te zijn bij de zorg voor mantelzorgers.

Het herinnert ons eraan dat mantelzorgers een onschatbare bijdrage leveren aan de zorg voor hun dierbaren en de samenleving als geheel. Deze dag biedt een gelegenheid om mantelzorgers te ondersteunen, te informeren en te pleiten voor beleid dat hun rechten en behoeften respecteert. Het draagt bij aan een grotere bewustwording en begrip voor de uitdagingen van mantelzorg.

Kijk voor meer info op Mantelzorg.nl